زندگی پاک tag:http://ghadir313.mihanblog.com 2020-07-04T23:31:51+01:00 mihanblog.com سی ویژگی یک انسان با شخصیت 2019-03-26T21:14:15+01:00 2019-03-26T21:14:15+01:00 tag:http://ghadir313.mihanblog.com/post/119 ابوالفضل ملکی 30 ویژگی یک انسان با شخصیت   سی ویژگی یک انسان با شخصیت آخرین نوشتار دکتر محمود سریع‌القلم است که در ادامه سلسله مطالب ویژگی‌های سی گانه نوشته و برای انتشار در اختیار دیگران  قرار داده است:
30 ویژگی یک انسان با شخصیت
 

سی ویژگی یک انسان با شخصیت آخرین نوشتار دکتر محمود سریع‌القلم است که در ادامه سلسله مطالب ویژگی‌های سی گانه نوشته و برای انتشار در اختیار دیگران  قرار داده است:

]]>
40 عادت افراد موفق4 2018-05-24T20:42:10+01:00 2018-05-24T20:42:10+01:00 tag:http://ghadir313.mihanblog.com/post/118 ابوالفضل ملکی 40 عادت افراد موفق4 ۳۱) دست و دل باز و مهربان هستند و از اینکه به دیگران کمک می کنند تا به خواسته هایشان برسند خوشحال می شوند. ۳۲) متواضع هستند و اشتباهات شان را با خوشحالی می پذیرند و به راحتی عذرخواهی می کنند. آنها از توانایی هایشان خاطر جمع هستند ولی به آن مغرور نمی شوند. آنها خوشحال می شوند که از دیگران بیاموزند و از اینکه به دیگران کمک می کنند تا خوب به نظر برسند بیشتر از کسب افتخارات شخصی شان لذت می برند. 40 عادت افراد موفق4

۳۱) دست و دل باز و مهربان هستند و از اینکه به دیگران کمک می کنند تا به خواسته هایشان برسند خوشحال می شوند.
۳۲) متواضع هستند و اشتباهات شان را با خوشحالی می پذیرند و به راحتی عذرخواهی می کنند. آنها از توانایی هایشان خاطر جمع هستند ولی به آن مغرور نمی شوند. آنها خوشحال می شوند که از دیگران بیاموزند و از اینکه به دیگران کمک می کنند تا خوب به نظر برسند بیشتر از کسب افتخارات شخصی شان لذت می برند.

]]>
40 عادت افراد موفق3 2018-05-24T20:38:01+01:00 2018-05-24T20:38:01+01:00 tag:http://ghadir313.mihanblog.com/post/117 ابوالفضل ملکی 40 عادت افراد موفق3 21) منتظر قسمت و سرنوشت و شانس نمی مانند تا آینده شان را رقم بزند. آنها بر این باورند که با تعهد و تلاش و فعالیت، بهترین زندگی را برای خودشان می سازند. ۲۲) وقتی بیشتر مردم کاری نمی کنند؛ آنها مشغول فعالیت هستند. آنها قبل از اینکه مجبور به کاری بشوند، عمل می کنند. 40 عادت افراد موفق3

21) منتظر قسمت و سرنوشت و شانس نمی مانند تا آینده شان را رقم بزند. آنها بر این باورند که با تعهد و تلاش و فعالیت، بهترین زندگی را برای خودشان می سازند.
۲۲) وقتی بیشتر مردم کاری نمی کنند؛ آنها مشغول فعالیت هستند. آنها قبل از اینکه مجبور به کاری بشوند، عمل می کنند.

]]>
۴۰ عادت آدم های موفق2 2017-08-07T12:23:08+01:00 2017-08-07T12:23:08+01:00 tag:http://ghadir313.mihanblog.com/post/115 ابوالفضل ملکی ۴۰ عادت آدم های موفق2 11خودشان را با افرادی که با آنها هم فکر هستند متحد می کنند. آنها اهمیت و ارزش قسمتی از یک گروه بودن را می دانند. ۱۲ بلندپرواز هستند و دوست دارند حیرت انگیز باشند. آنها هوشیارانه انتخاب می کنند تا بهترین نوع زندگی را داشته باشند و نمی گذارند زندگی شان اتوماتیک وار سپری شود. ۴۰ عادت آدم های موفق2

11خودشان را با افرادی که با آنها هم فکر هستند متحد می کنند. آنها اهمیت و ارزش قسمتی از یک گروه بودن را می دانند.
۱۲ بلندپرواز هستند و دوست دارند حیرت انگیز باشند. آنها هوشیارانه انتخاب می کنند تا بهترین نوع زندگی را داشته باشند و نمی گذارند زندگی شان اتوماتیک وار سپری شود.
]]>
۴۰ عادت آدم های موفق1 2017-07-03T15:20:22+01:00 2017-07-03T15:20:22+01:00 tag:http://ghadir313.mihanblog.com/post/114 ابوالفضل ملکی ۴۰ عادت آدم های موفق1 ۱) فرصت هایی را می بینند و پیدا می کنند که دیگران آنها را نمی بینند. ۲) از مشکلات درس می گیرند، در حالی که دیگران فقط مشکلات را می بینند. ۳) روی راه حل ها تمرکز می کنند. ۴۰ عادت آدم های موفق1

۱) فرصت هایی را می بینند و پیدا می کنند که دیگران آنها را نمی بینند.
۲) از مشکلات درس می گیرند، در حالی که دیگران فقط مشکلات را می بینند.
۳) روی راه حل ها تمرکز می کنند.
]]>
برخی از ویژگی های افراد هدفمند از نگاه اسلام 2017-04-17T13:35:28+01:00 2017-04-17T13:35:28+01:00 tag:http://ghadir313.mihanblog.com/post/112 ابوالفضل ملکی برخی از ویژگی های افراد هدفمند از نگاه اسلام اعتدال در تفریح درخواست عمر از خدا (برای بندگی) پذیرش مسئولیت در حد توان همنشینی و استفاده از عالمان برخی از ویژگی های افراد هدفمند از نگاه اسلام

اعتدال در تفریح
درخواست عمر از خدا (برای بندگی)
پذیرش مسئولیت در حد توان
همنشینی و استفاده از عالمان
]]>
عادات افراد بی کفایت 2017-03-15T12:08:17+01:00 2017-03-15T12:08:17+01:00 tag:http://ghadir313.mihanblog.com/post/111 ابوالفضل ملکی عادات افراد بی کفایت افراد موفق هر کار ضروری ای را برای رسیدن به آرزوهایشان صورت می دهند. 1- افکار، گفتار و کردارشان منفی است. 2- بدون اندیشه دست به عمل می زنند. 3- بیش از اینکه گوش دهند، صحبت می کنند. 4- آنها خیلی زود دلسرد می شوند. 5- آنها دیگران را تا سطح خودشان پایین می آورند. 6- آنها وقت خود را بیهوده تلف می کنند. 7- آنها در گزینش ها و تصمیمات راه آسان خروج را انتخاب می کنند. [1] پی نوشت : [1] . سایت مردمان با تلخیص

عادات افراد بی کفایت

افراد موفق هر کار ضروری ای را برای رسیدن به آرزوهایشان صورت می دهند.
1- افکار، گفتار و کردارشان منفی است.
2- بدون اندیشه دست به عمل می زنند.
3- بیش از اینکه گوش دهند، صحبت می کنند.
4- آنها خیلی زود دلسرد می شوند.
5- آنها دیگران را تا سطح خودشان پایین می آورند.
6- آنها وقت خود را بیهوده تلف می کنند.
7- آنها در گزینش ها و تصمیمات راه آسان خروج را انتخاب می کنند. [1]

پی نوشت :
[1] . سایت مردمان با تلخیص

]]>
نوشتن و گفتن ان شاء الله 2015-09-07T14:39:36+01:00 2015-09-07T14:39:36+01:00 tag:http://ghadir313.mihanblog.com/post/110 ابوالفضل ملکی نوشتن و گفتن ان شاء الله روزى امام صادق (علیه السلام ) به خدمتكاران دستور داد، براى كارى نامه اى بنویسند، آن نامه نوشته شد و آن را به نظر آن حضرت رساندند، حضرت آن را نامه خواند، دید در آن ان‌شا الله (به خواست خدا) نوشته نشده است . به تنظیم كنندگان نامه ، فرمود: «چگونه امید دارند كه مطلب این نامه به پایان برسد و نتیجه بخش باشد، با اینكه در آن «ان شاء الله»ننوشته اید، نامه را با دقت بنگرید، در هر جاى آن كه «ان شاء الله » نوشته نشده ، ان شاء الله بنویسید .» لطیفه حیف نون روزی به نوشتن و گفتن ان شاء الله

روزى امام صادق (علیه السلام ) به خدمتكاران دستور داد، براى كارى نامه اى بنویسند، آن نامه نوشته شد و آن را به نظر آن حضرت رساندند، حضرت آن را نامه خواند، دید در آن ان‌شا الله (به خواست خدا) نوشته نشده است .
به تنظیم كنندگان نامه ، فرمود: «چگونه امید دارند كه مطلب این نامه به پایان برسد و نتیجه بخش باشد، با اینكه در آن «ان شاء الله»ننوشته اید، نامه را با دقت بنگرید، در هر جاى آن كه «ان شاء الله » نوشته نشده ، ان شاء الله بنویسید .»
لطیفه
حیف نون روزی به بازار رفت تا دراز گوشی بخرد. مردی پیش آمد و پرسید: کجا می روی؟ گفت:به بازار تا درازگوشی بخرم. مردگفت: ان‌شاءالله بگوی. گفت: این‌جا چه لازم که این سخن بگویم؟ درازگوش در بازار است و پول در جیبم. چون به بازار رسید پولش را بدزدیدند. چون باز می‌گشت، همان مرد به استقبالش آمد و گفت: از کجا می‌آیی؟ گفت: از بازار می‌آیم ان‌شاءالله، پولم را زدند ان‌شاءالله، خر نخریدم ان‌شاءالله و دست از پا درازتر بازگشتم ان شاءالله!
تذكر روان شناختی: وقتی ان شاالله می گوییم احتمال نرسیدن به مراد را می دهیم و به تقدیر الهی راضی هستیم به همین دلیل اگر به خواسته خود نرسیدیم گرفتار شك نمی شویم.[1]

پی نوشت :
1.نرم افزار شوخ طبعی‌ها و حكایات طلبگی، سایت گفتگوی دینی(برای دانلود رجوع كنید)
منبع : اصول کافی باب التكاتب ، حدیث 4، ص 671- ج 2 داستان‌های اصول کافی، محمدمحمدى اشتهاردى

]]>
لقب امیرالمومنان 2015-07-08T15:21:11+01:00 2015-07-08T15:21:11+01:00 tag:http://ghadir313.mihanblog.com/post/104 ابوالفضل ملکی لقب امیرالمومنان چرا به حضرت على امیرالمؤمنین گفته مى‏شد ؟ امیرالمؤمنین به معناى لغوى آن؛ یعنى امیر و فرمانده و رهبر مسلمانان.(1) مطابق همین معناى لغوى به پیامبر اسلام  مى‏توان امیرمؤمنان؛ یعنى رهبر و فرمانده مسلمانان اطلاق نمود. به خلفاى راشدین و خلفاى اموى و عباسى و یا همه كسانى كه توسط شورا و اصحاب اهل حل و عقد انتخاب شده‏اند، اطلاق مى‏گردد.(2) بر همین اساس است كه خلفاى اسلامى خود را امیرمؤمنان مى‏خواندند. اما در واقع این لقب تنها اختصاص به حضرت علی دارد. در ر لقب امیرالمومنان

چرا به حضرت على امیرالمؤمنین گفته مى‏شد ؟

امیرالمؤمنین به معناى لغوى آن؛ یعنى امیر و فرمانده و رهبر مسلمانان.(1)

مطابق همین معناى لغوى به پیامبر اسلام  مى‏توان امیرمؤمنان؛ یعنى رهبر و فرمانده مسلمانان اطلاق نمود. به خلفاى راشدین و خلفاى اموى و عباسى و یا همه كسانى كه توسط شورا و اصحاب اهل حل و عقد انتخاب شده‏اند، اطلاق مى‏گردد.(2)

بر همین اساس است كه خلفاى اسلامى خود را امیرمؤمنان مى‏خواندند. اما در واقع این لقب تنها اختصاص به حضرت علی دارد. در روایات عنوان امیرالمؤمنین از القاب خاص على شمرده شده است،(3).

]]>
خواب و تعبیر خواب 2015-06-29T20:38:57+01:00 2015-06-29T20:38:57+01:00 tag:http://ghadir313.mihanblog.com/post/97 ابوالفضل ملکی خواب و تعبیر خواب آیا خوابیدن آداب خاصی دارد؟درباره ی تعبیر خواب چه رهنمودی وجود دارد؟ خواب یکی ازنعمت های الهی است که با بر آورده شدن وتنظیم درست این نیاز اساسی جسم? بیداری و تلاش لذت بخش می شود.آنگونه که امام رضا (ع) می فرمایند:«قدرت و سلطنت خواب در مغز است و خواب مایه ی ژایداری و نیرومندی جسم است.»در نگاه امام رضا (ع)چند توصیه و نکته ی مهم درباره ی خواب وجود داردکه به نوعی پاسخ به این پرسش است: خواب و تعبیر خواب

آیا خوابیدن آداب خاصی دارد؟درباره ی تعبیر خواب چه رهنمودی وجود دارد؟

خواب یکی ازنعمت های الهی است که با بر آورده شدن وتنظیم درست این نیاز اساسی جسم? بیداری و تلاش لذت بخش می شود.آنگونه که امام رضا (ع) می فرمایند:«قدرت و سلطنت خواب در مغز است و خواب مایه ی ژایداری و نیرومندی جسم است.»در نگاه امام رضا (ع)چند توصیه و نکته ی مهم درباره ی خواب وجود داردکه به نوعی پاسخ به این پرسش است:

]]>
مداد زندگی 2015-06-26T13:47:51+01:00 2015-06-26T13:47:51+01:00 tag:http://ghadir313.mihanblog.com/post/96 ابوالفضل ملکی مداد زندگی پسرک پدربزرگش را که نامه ای می نوشت تماشا می کرد. بالاخره پرسید : ماجرای کارهای خودمان را می نویسید؟ یا درباره من می نویسید؟ مداد زندگی

پسرک پدربزرگش را که نامه ای می نوشت تماشا می کرد. بالاخره پرسید : ماجرای کارهای خودمان را می نویسید؟

یا درباره من می نویسید؟

]]>
راه‌های كنار آمدن با واقعیات تلخ 2015-06-23T07:33:44+01:00 2015-06-23T07:33:44+01:00 tag:http://ghadir313.mihanblog.com/post/93 ابوالفضل ملکی راه‌های كنار آمدن با واقعیات تلخ 1-توجه به این كه می توانست بدتر از این هم اتفاق افتد. 2- توجه به این امر كه بی تابی وضع را بدتر می‌كند«الجزعُ و أَتعبُ مِن الصبرِ؛ بى‌تابى از صبر و شكیبایى ناراحت كننده تر است.» در حدیث دیگرى كه از امام هادى علیه السلام نقل شده،ضمن اشاره به نكته جالب دیگرى، مى فرمایند: «أَلمُصیبَة لِلصّابِرِ واحِدَةٌ وَ لِلجازِع إِثنانِ.»؛ مصیبت براى انسان صبوریكى است و براى انسان بى صبر و ناشكیبا دوتاست.» 3- همنشینی با افراد صبور و افراد كه ما را به راه‌های كنار آمدن با واقعیات تلخ

1-توجه به این كه می توانست بدتر از این هم اتفاق افتد.

2- توجه به این امر كه بی تابی وضع را بدتر می‌كند«الجزعُ و أَتعبُ مِن الصبرِ؛ بى‌تابى از صبر و شكیبایى ناراحت كننده تر است.»

در حدیث دیگرى كه از امام هادى علیه السلام نقل شده،ضمن اشاره به نكته جالب دیگرى، مى فرمایند: «أَلمُصیبَة لِلصّابِرِ واحِدَةٌ وَ لِلجازِع إِثنانِ.»؛ مصیبت براى انسان صبوریكى است و براى انسان بى صبر و ناشكیبا دوتاست.»

3- همنشینی با افراد صبور و افراد كه ما را به صبر و ایستادگی دعوت می‌كنند نه افرادی كه وضع ما را بدتر می‌كنند.

]]>
حلول ماه مبارک رمضان 2015-06-19T06:12:19+01:00 2015-06-19T06:12:19+01:00 tag:http://ghadir313.mihanblog.com/post/92 ابوالفضل ملکی با عرض سلام و ادب و احترام حلول ماه مبارک رمضان ماه بند گی  را بر شما عزیزان تبریک عرض میکنم ان شالله ماهی سرشاراز برکت داشته باشید در این ایام و لحظات آسمانی التماس دعاداریم   با عرض سلام و ادب و احترام حلول ماه مبارک رمضان ماه بند گی  را

بر شما عزیزان تبریک عرض میکنم ان شالله ماهی سرشاراز برکت داشته باشید
در این ایام و لحظات آسمانی التماس دعاداریم

 

]]>
پالایشگاه درون 2015-06-19T06:11:50+01:00 2015-06-19T06:11:50+01:00 tag:http://ghadir313.mihanblog.com/post/91 ابوالفضل ملکی پالایشگاه درون حضرت عیسی(ع) ایشان به اصحاب خود می‌فرمایند: «إنّ موسى أَمَرَكُم أن لا تَزنُوا و أنا آمُرُكُم أن لاتُحَدّثُوا أنفُسُكُم بالزّنا فَضلاً أن تَزنُوا فإنّ مَن حَدَّثَ نَفسَهُ بالزّنا كان كَمَن أوقَدَ فی بیتٍ مُزَوّقٍ فأفسَدَ التَّزاوِیقَ الدّخانُ و إن لَم یَحترِقِ البیتُ » به‌درستی که موسی به شما دستور داد زنا نکنید و من به شما دستور می‌دهم که حتی «فکر گناه و اندیشه زنا» را به خود راه ندهید؛ تا چه رسد به این که مرتکب زنا شوید؛ چرا که اندیشه و فکر زنا، درست مثل ا پالایشگاه درون

حضرت عیسی(ع) ایشان به اصحاب خود می‌فرمایند:

«إنّ موسى أَمَرَكُم أن لا تَزنُوا و أنا آمُرُكُم أن لاتُحَدّثُوا أنفُسُكُم بالزّنا فَضلاً أن تَزنُوا فإنّ مَن حَدَّثَ نَفسَهُ بالزّنا كان كَمَن أوقَدَ فی بیتٍ مُزَوّقٍ فأفسَدَ التَّزاوِیقَ الدّخانُ و إن لَم یَحترِقِ البیتُ »

به‌درستی که موسی به شما دستور داد زنا نکنید و من به شما دستور می‌دهم که حتی «فکر گناه و اندیشه زنا» را به خود راه ندهید؛ تا چه رسد به این که مرتکب زنا شوید؛ چرا که اندیشه و فکر زنا، درست مثل این است که کسی در یک عمارت و ساختمان زیبا، آتش روشن کند اگر چه خانه آتش نگیرد، ولی دود، نقش و نگار خانه را از بین می‌برد.[1]

پی نوشت :

1.وسائل الشیعه، ج 14، ص 240.

]]>
همدلی كنیم 2015-06-15T06:18:50+01:00 2015-06-15T06:18:50+01:00 tag:http://ghadir313.mihanblog.com/post/90 ابوالفضل ملکی همدلی كنیم گنجشکی با عجله و با تمام توان به آتش نزدیک می‌شد و برمی‌گشت‌! پرسیدن : چه می‌کنی؟ پاسخ داد: در این نزدیکی چشمه آبی هست و من مرتب نوک خود را پر از آب می‌کنم و آن را روی آتش می‌ریزم… گفتند: حجم آتش در مقایسه با آبی که تو می‌آوری بسیار زیاد است و این آب فایده‌ای ندارد. گفت: شاید نتوانم آتش را خاموش کنم، اما آن هنگام که وجدانم می‌پرسد: زمانی که دوستت در آتش می‌سوخت تو چه کردی؟ پاسخ می‌دهم: هر آنچه از من بر می‌آمد! همدلی كنیم

گنجشکی با عجله و با تمام توان به آتش نزدیک می‌شد و برمی‌گشت‌!

پرسیدن : چه می‌کنی؟

پاسخ داد: در این نزدیکی چشمه آبی هست و من مرتب نوک خود را پر از آب می‌کنم و آن را روی آتش می‌ریزم…

گفتند: حجم آتش در مقایسه با آبی که تو می‌آوری بسیار زیاد است و این آب فایده‌ای ندارد.

گفت: شاید نتوانم آتش را خاموش کنم، اما آن هنگام که وجدانم می‌پرسد: زمانی که دوستت در آتش می‌سوخت تو چه کردی؟

پاسخ می‌دهم: هر آنچه از من بر می‌آمد!

]]>