خواب و تعبیر خواب

آیا خوابیدن آداب خاصی دارد؟درباره ی تعبیر خواب چه رهنمودی وجود دارد؟

خواب یکی ازنعمت های الهی است که با بر آورده شدن وتنظیم درست این نیاز اساسی جسم? بیداری و تلاش لذت بخش می شود.آنگونه که امام رضا (ع) می فرمایند:«قدرت و سلطنت خواب در مغز است و خواب مایه ی ژایداری و نیرومندی جسم است.»در نگاه امام رضا (ع)چند توصیه و نکته ی مهم درباره ی خواب وجود داردکه به نوعی پاسخ به این پرسش است:

1. هر گاه خواستی بخوابی? ابتدابه سمت راست بخواب و سپس به سمت چپ.همچنین هنگام برخاستن?از سمت راست برخیز.

2. کسی که به هنگام خواب آیة الکرسی بخواند?إن شاءالله از فلج شدن ترسی نخواهد داشت.

الرّوْیَاعَلی مَا تعَبِر? (خواب همان طور نتیجه میدهد که تعبیر می شود.) در عهد حضرت رسول (ص)زنی در خواب دید یکی از ستون‌های منزلش شکست. نزد حضرت رسول آمد وداستان خوابش را تعریف کرد.پیغمبر اکرم فرمودند:«شوهرت به همین زودی خواهد آمد وبا حال سلامتی و تندرستی در منزل قدم خواهد گذاشت.»چند روز بعد شوهر آن زن از سفر برگشت و تعبیر حضرت رسول درست از کار درآمد.بار دیگر شوهرش به مسافرت رفت و زن باز در خواب دید در خواب دید که ستون منزلش شکست . این بار نزد حضرت رسول نرفت و از مرد دیگری تعبیر خوابش را پرسید.آن مرد گفت:«شوهرت خواهد مرد.»هنگامی که تعبیر خواب را برای پیغمبر نقل کردند?فرمودند:«چرا تعبیر خوبی برای خوابش نکرد؟[1]

نكته: در روایات و دستورات بزرگان دین داریم كه تعبیر خواب كار هر كسی نیست و بی جهت با تعبیرات دیگران زندگی را برای خود تلخ نكنید. خواب ها و رویا ها عوامل مختلف مانند مزاج، بیماری، مسائل روز، تشویش های ذهنی، استرس های كاری، حوادثی كه اخیرا رخ داده، تداعی، یادآوری خاطرات گذشته و.... دارند. خواب را برای هركسی تعریف كنید برای كسی تعریف كنید كه عالم وارسته باشد و یا كسی كه خیر و صلاح شما را بخواهد. اگر خوابی دیدید كه ترسناك بود صدقه بدهید و برای دیگران تعریف نكنید روی آن خواب توجه نكنید وبه خود القا كنید كه خداوند پشت و پناه شما است.

پی نوشت :

1.محمدباقر پور امینی، سبک زندگی: منشور زندگی در منظر امام رضا (ع) ، ص72.