آرزوی جوانی 17 ساله

مرحوم حاج آقا حسن بهشتی كه در 21 ماه رمضان در اصفهان به شهادت رسید، از بستگان شهید دكتر بهشتی بود. این خاطره را درباره ی ایشان تعریف می كرد كه: مرحوم دكتر بهشتی از نوجوانی سحرخیز و اهل شب زنده داری و راز و نیاز بود.

یكی از اعضای خانه به پشت در اتاق این جوان 17 ساله می رود تا دعای ایشان را بشنود، می بیند كه می گوید: خدایا! من سعی می كنم جوانیم را به درس خواندن بگذرانم، سعی می كنم گناه نكنم و تقوا داشته باشم. ای خدا! كمكم كن آرزو دارم كه به جایی برسم كه جوامع بشری از من استفاده كنند.

خداوند نیز دستش را گرفت و با قلم و بیان او هزاران نفر را هدایت كرد. او در تدوین قانون اساسی سهم به سزایی داشت و در پیروزی انقلاب و رفع مشكلات سالهای اوّل انقلاب نفر اوّل بود. [1]

1.محسن قرائتی، خاطرات حجت الاسلام قرائتی، ج‏2، ص34.