آثار شوخى زیاد

شوخى زیاد، موجب قساوت قلب مى شود.
شوخى زیاد، موجب مى شود مردم او را نادان پندارند.
شوخى زیاد، موجب كینه و دشمنى مى شود.
شوخى زیاد، موجب مى شود تا دیگران بر انسان جرى شوند.
شوخى زیاد، موجب از بین رفتن ارزش و هیبت انسان مى شود.
شوخى زیاد، قلب را مى میراند. [1]
پی نوشت :
1. علامه مجلسی، بحار الانوار، ج 77، ص 213. به نقل از كتاب آیین شوخی و قوانین خوشی، سایت اسك دین