قضاوت عجولانهما در زندگی باید بیاموزیم قبل از آنکه درباره شخصیت، زندگی و حتی راه رفتن کسی قضاوت کنیم، کمی با کفش‌های او راه برویم.

 در زندگی وقتی که رفتار دیگران را مشاهده می‌کنیم، آنچه می بینیم به درجه شفافیت پنجره‌ای که از آن مشغول نگاه کردن هستیم بستگی دارد. قبل از هرگونه انتقادی، بد نیست توجه کنیم به اینکه خود در آن لحظه چه ذهنیتی داریم و از خودمان بپرسیم آیا آمادگی آن را داریم که به جای قضاوت کردن فردی که می‌بینیم، درپی دیدن جنبه‌های مثبت او باشیم؟[1]

در دوران جنگ یكی از برادران رزمنده مرخصی گرفته وارد شهر خود شد. همین كه به منزلش نزدیك شد دید همسرش بدون حجاب داخل كوچه است، نزدیكتر شد دید مردی هم داخل خانه است! خشمگین شده به او حمله كرد. غافل از اینكه در خانه ماری پیدا شده و همسرش وحشت زده از خانه بیرون دویده و مرد همسایه داخل خانه رفته تا مار را بگیرد! [2]

پی نوشت :

1. سایت تبیان، خانواده ایرانی، 10/08/1393

2. محسن قرائتی، خاطرات حجت الاسلام قرائتی، ج‏2، ص111.