زن قوی‌تر از مرد است!

 
این آقایان که می‌بینید ماشاء الله یال و کوپالی دارند، این ها همه‌اش ظاهر است، 

جسم قوی است، امّا از لحاظ پیچیدگیِ ذهنی و در زمینه‌های احساسی و عاطفی، زن قوی‌تر از مرد است، قدرت تحمّلش زیاد است، راه ها را بلد است ... طبیعت زن این است. اغلبِ زن ها، البته ممکن است بعضی از زن ها هم این طور نباشند؛ غرض اینکه خانم ها بهتر می‌توانند در این مصافِ دوستانه بر عواملِ سردی، فایق بیایند. با یک مقدار خوش اخلاقی کردن، با ابرازهایی که هست این کار بکنند. مرد را بکشانند به آن جایی که باید قرار بگیرد، تا ان شاء الله زندگی شیرین‌تر شود.[1]

پی نوشت :

1.مطلع عشق(گزیده‌ای از رهنمودهای حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای به زوج‌های جوان)، ص143.