دشمنان شیطان


شیطان در برابر دوستان فداكار و دل سوزش ، دشمنان خطرناكى هم دارد كه شب و روز از دست آنها مى نالد و در شكنجه است و آنان را این طور معرف مى نماید:


هنگامى كه رسول صلى الله علیه و آله و سلم با شیطان ملاقات كرد. از او پرسید: دشمنان تو از امت من چند طایفه هستند. گفت : 22 طایفه ، و من از ایشان در رنج به سر مى برم و دلم از دست آنها پر از خون است .

1-  خود شما؛ اولین و سخت ترین دشمن من تویى . من هم ، از اول با تو دشمن بودم و بعدا هم خواهم بود. دشمنى تو با من هیچ وقت به صلح و صفا و دوستى مبدل نخواهد شد. فرمود: براى چه با من دشمنى ؟ گفت : براى آن كه در قیامت گناه كاران را شفاعت مى كنى و زحمات مرا ضایع و امید قطع مى نمایى


2- عالم عامل ؛ آن عالمى كه به علم خود عمل كند، دشمن من است من هم دشمن او هستم . اما عالمى كه به علم خود عمل نكند دوست شیطان خواهد بود.) در این باره حضرت رسول صلى الله علیه و آله و سلم فرموده:

عالم و دانش مندى كه به علم خود عمل كند، از هزار عابد براى شیطان خطرناك تر است .

3-  حامل قرآن ؛ كسى كه قرآن را فرا گرفته ، و حفظ نموده و به تمام دستورها و احكامى كه در آن آمده عمل مى كند، او دشمن من و من هم دشمن او هستم .

4-  مؤ ذن ؛ كسى كه در پنج وقت نماز اذان بگوید و اقرار به شهادتین كند و مردم را از خواب بیدار و متوجه عبادت خدا و نماز نماید.

5-  دوستان فقرا؛ آنها كسانى هستند كه فقرا و مساكین را از یاد نمى برند، دایما متوجه آنها و به فكر آنها هستند. در همه جا و در هر شرایط از آنان دفاع مى كنند و زندگى ایشان را تاءمین

مى نمایند.

6-  دوستان ایتام ؛ كسانى كه با یتیمان دوست و مهربان هستند، و همانند پدر و مادر دل سوز با آنان رفتار مى نمایند تا رنج یتیمى را احساس نكنند.

7- مهربان ؛ كسى كه دل رحم و دل سوز بندگان خدا باشد و براى كوچك ترین ستمى كه به یكى از بندگان خدا شود ناراحت شده و از او دفاع مى كند و دلداریش مى دهد.

8- ناصح ؛ كسى كه براى رضاى خدا مردم را اندرز مى دهد و به جز رضایت خداوند چیزى در دل ندارد.

9-  دائم الوضو؛ كسى كه در تمام حالات با وضو باشد و اگر وضوى او باطل شد فورا تجدید وضو نماید.

10- بخشنده ؛ آن كه مردم را در مال خود شریك مى كند و مقدارى از دارایى اش را به محرومان اجتماع اهدا مى نماید و به فكر ذخیره و جمع آورى مال نمى باشد.

11- خوش خلق ؛ آن كه با مردم ، نیك كردار است و با همه انسان ها با رویى گشاده رفتار مى كند و كسى را بازبان و دیگر اعضاء آزار نمى رساند.

12- قانع ؛ آنها كسانى هستند كه در زندگى به كم دنیا قانع باشند. به آن چه خداوند متعال براى ایشان مقرر فرموده ، راضى هستند و به مال دیگران تنگ نظر نیستند.

13- پاك دامنان ؛ زنان و مردانى كه عفت داشته باشند. دامنشان آلوده به فساد و فحشا نشده و پوشش اسلامى را در همه جا حفظ مى كنند.

14- آمادگان مرگ ؛ كسانى كه همواره به فكر مرگ و آماده شدن براى آن هستند و هیچ وقت ، آخرت را فراموش نمى كنند و همیشه به دنبال اصلاح آن در تلاش اند.

15- هم نشین صالحان ؛ از كسانى كه شیطان آنها را دشمن خود مى داند، كسانى هستند كه رفت و آمد، نشست و برخاست ، گفت و شنود و خورد و خوراك و خواب آنان با صالحان و پرهیزگاران است.

16- فروتنان ؛ آنان كه در برابر خدا و خلق او تواضع مى كنند، خود را كوچك مى پندارند و خود بین نیستند.

17- جوان عابد؛ جوانى كه عاشق دین بوده و از بندگى خدا لذت برده است و خود را در این راه قرار داده و شب زنده دارى مى كند.

18- كسانى كه نفس خود را از حرام باز داشته اند؛ كسانى كه حلال خدا را حلال و حرام او را حرام مى دانند، كسانى كه چشم و گوش و بقیه اعضاء و جوارح خود را به حرام عادت نداده اند.

19- كسانى كه در غیاب برادران مؤمن خود دعاى خیرشان مى كنند؛ هر چه براى خود

مى پسندند، براى دیگران نیز مى پسندند و هر چه را براى خود نمى پسندند براى دیگران هم

نمى پسندند، كسانى كه در حق دیگران دعا مى كنند و چشم داشتى هم ازآنان ندارند.

20- كسانى با كه پدر و مادر خود مهربان باشند و به آنان احترام گذارند.

21- پادشاه عادلى كه از روى عدالت با مردم رفتار كند و مردم در سایه عدل او در آسایش باشند.

22- روزه دارانى كه مقدارى از مال خود را به درماندگان مى بخشند، مانند این است كه مرا پاره پاره كرده و در آتش انداخته باشند.

سپس عرض كرد: یا رسول الله صلى الله علیه و آله و سلم عده اى هستند كه مراقب كردار من اند، اگر یك نفر را از جاده حق دور كنم و منحرف سازم ، ایشان مى آیند و او را راهنمایى مى كنند و به حق بر مى گردانند.

بلى ، اینان كه ذكر شد كه از دشمنان شیطان اند، آن ملعون از آنان در هراس ‍ است . (ما هم آرزو مى كنیم جزو یكى از دشمنان شیطان به حساب آییم و یا دست كم ، در جمع دوستان او نباشیم).

 

منابع:------------//*****//---

1-  اصول كافى ، ج 1، باب فضل العلماء، حدیث 9.

2-  به كتاب تاءثیر قرآن در جسم و جان (مؤ لف ) مراجعه شود.

3-   سرمایه سخنوران ، ص 228 به بعد؛ و مواعظ العددیه ، ص 226، با اندكى تغییر در عبارت ؛ و سراج القلوب .