اول دعا برای همسایه  


شیخ صدوق در علل الشرائع از امام حسن مجتبى  روایت كرده:

شبهاى جمعه مادرم فاطمه  را مى‏دیدم كه تا طلوع صبح، در محرابش، مشغول ركوع و سجود و عبادت پروردگار است، و مى‏شنیدم كه براى مؤمنین دعا مى‏كند و در دعایش نام آنها را ذكر مى‏نماید ولى براى خود دعا نمى‏كند، به او گفتم: مادرم! چرا براى خودت دعا نمى‏كنى؟ آن حضرت در جواب مى‏فرمود: پسرم! اوّل باید همسایه را دعا كرد و بعد خود را.
علل الشرائع، صدوق، ج1، ص182.