لقب امیرالمومنان

چرا به حضرت على امیرالمؤمنین گفته مى‏شد ؟

امیرالمؤمنین به معناى لغوى آن؛ یعنى امیر و فرمانده و رهبر مسلمانان.(1)

مطابق همین معناى لغوى به پیامبر اسلام  مى‏توان امیرمؤمنان؛ یعنى رهبر و فرمانده مسلمانان اطلاق نمود. به خلفاى راشدین و خلفاى اموى و عباسى و یا همه كسانى كه توسط شورا و اصحاب اهل حل و عقد انتخاب شده‏اند، اطلاق مى‏گردد.(2)

بر همین اساس است كه خلفاى اسلامى خود را امیرمؤمنان مى‏خواندند. اما در واقع این لقب تنها اختصاص به حضرت علی دارد. در روایات عنوان امیرالمؤمنین از القاب خاص على شمرده شده است،(3).

در برخى از روایات بیان شده كه حتى در زمان خود پیامبر نیز توسط آن حضرت ، از على به امیرمؤمنان یاد شده است. (4)

شخصى از امام صادق پرسید: آیا روا است كه به امام زمان به عنوان ""سلام بر تو، اى امیرمؤمنان"" سلام یاد كرد؟ امام فرمود: نه، زیرا خداوند تنها على را به این لقب نامیده است. نه قبل او كسى به این لقب نامیده شده و نه پس از او. آن شخص پرسید: پس چگونه بر قائم آل محمد  مى‏بایست سلام كرد؟ فرمود: مى‏گویید: السلام علیك یا بقیة الله"".(5)

 

پیامبر فرمود: ""اگر مردم مى‏دانستند در چه زمانى على به این لقب ملقب گردید، هرگز منكر فضایل او نمى‏شدند، زیرا على در زمانى كه آدم بین روح و جسد بود، ملقب به این لقب شد؛ زمانى كه خداوند فرمود: آیا من پروردگار شما نبودم؟ گفتند: بلى. فرمود: من پروردگار شمایم و محمد پیامبر شما است و على امیر شما است"".(6)

پى‏نوشت‏ها

1-دایرةالمعارف تشیع، ج‏2، ص 522

2-همان، ص 522 – 523

3-معارف و معاریف، ج‏2، ص 448؛ دایرةالمعارف تشیع، ج‏2، ص 522

4- بحارالانوار، ج‏35، ص 37، ارشاد مفید، ص 42

5-كافى، ج‏1، ص 411؛ بحارالانوار، ج‏24، ص 211؛ مظهر ولایت، ص 41

6-ینابیع الموده، 2، ص 63؛ بحارالانوار، ج‏9،ص 256؛ مظهر ولایت، ص 40